Szanowni Państwo
Opinie naszych Interesantów o funkcjonowaniu Urzędu Gminy są bardzo ważnym źródłem informacji o zadowoleniu Państwa z naszej pracy i posłużą do podnoszenia jej jakości. Uprzejmie proszę więc o uczestnictwo w ankiecie i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ankietowana/y

1.Płeć:
Kobieta
Męższczyzna

2.WIEK

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
powyżej 65

3. Wykształcenie:4.Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Urzędzie Gminy?:

pierwszy raz
raz na tydzień
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
raz w roku
raz na kilka lat
w zależności od potrzeb

5.Jak Pan/Pani ocenia dostępność miejsc na parkingu przy Urzędzie Gminy?


6.Czy Pana/Pani zdaniem umieszczone w budynku Urzędu tablice, wywieszki informacyjne, oznakowanie pomieszczeń są wystarczające?

nie mam zadania
tak
- nie (dlaczego?)


7. Sprawa, z którą zwrócił(a) się Pan/Pani dotyczyła:

poproszono mnie o kontakt w innym terminie
nie uzyskałem/łam żadnych informacji
otrzymałem/łam błędne informacje
zostałem/łam skierowany do niewłaściwej osoby
- inne (jakie?)


12. Jak Pan/Pani ocenia jakość otrzymanej usługi?
uprzejmość i życzliwość
sprawna i szybka obsługa
kompetencja i fachowość
wyczerpująca informacja

13. Czy Pana/Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany, które polepszą jakość usług świadczonych przez Urząd Gminy?
tak(jakie?)