Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa Gminy Santok
Baner

 

 

Urząd Gminy
w Santoku


tel 957287510
fax 957287511
urzad@santok.pl

Mapa
Galerie
MG-6
Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Platforma Usług Elektronicznych
Agencja Rynku Rolnego
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
Lokalna Grupa Działania
Bank Spółdzielczy w Santoku
Pro Europa Viadrina
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE

czytaj więcej

EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE

Gminne ćwiczenia ratownicze !

czytaj więcej

Gminne ćwiczenia ratownicze !

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE<br>POMOCY SZKOLE<br>˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝

czytaj więcej

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝

Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  na terenie Gminy Santok

czytaj więcej

Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok

˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝<br>- spontaniczne  spotkanie

czytaj więcej

˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝
- spontaniczne spotkanie

Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

czytaj więcej

Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail

czytaj więcej

III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail

NOWY ROK SZKOLNY 2014 / 2015

czytaj więcej

NOWY ROK SZKOLNY 2014 / 2015

Example Frame
Aktualności
 
2014-09-30
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 września 2014 r.
 
EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE
2014-09-29
EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE
W dniu 23 września 2014 r. w przedszkolu w Wawrowie wybuchł pożar. Pani Dyrektor podjęła decyzję o ewakuacji dzieci i pracowników na plac zabaw. Pożar pojawił się w kuchni przedszkola. Powiadomione zostały siły ratownicze, rozpoczęła się ewakuacja. To dalszy ciąg scenariusza ćwiczenia, w ramach projektu "Miesiąc edukacji dla bezpieczeństwa".
   Wójt Gminy Stanisław Chudzik ocenił przebieg ćwiczeń, sprawność ewakuacji, działania ratownicze. Szczególną uwagę zwrócił na następujące elementy: zasady ewakuacji przedszkolaków, ewakuację dokumentacji przedszkola i mienia ruchomego, wykonywanie czynności przez kierującego ewakuacją - dyrektora placówki, powiadomienie służb ratowniczych (czy było prawidłowe, z zachowaniem kolejności), współpracę i współdziałanie w czasie ewakuacji z działającymi służbami ratowniczymi tj. państwową i ochotniczą strażą pożarną, policją. Strażacy z Państwowej Straży Pożarne z Gorzowa Wlkp. w działaniach użyli sprzęt ratowniczy, w tym 40 metrową drabinę. Funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji z Gorzowa zabezpieczali ruch drogowy i działania jednostek ratowniczych, w tym OSP z Wawrowa. Po ćwiczeniach i przejściu do szkoły w Wawrowie Wójt Pan Stanisław Chudzik wręczył wszystkim PIERWSZOKLASISTOM kamizelki odblaskowe z napisem PIERWSZAK.
Na naradzie szkoleniowej
 
2014-09-26
INFORMACJA
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH ˝TUW˝
pobierz
 
2014-09-23
Nabór na
wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania odpadami

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 przy ul. Warszawska 6, lok. Nr 106, I piętro. W budynku jest winda osobowa. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Ze względu na charakter zadań, praca wykonywana będzie również na terenie działania Związku Celowego Gmin MG-6.
3. Praca przy komputerze.
4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony.

 
Gminne ćwiczenia ratownicze !
2014-09-19
Gminne ćwiczenia ratownicze !
W ramach projektu „Miesiąc edukacji dla bezpieczeństwa”, który ma na celu poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy SANTOK, w dniu 16 września 2014 r. w Wawrowie i Lipkach Wielkich krwiobus z Zielonej Góry rozpoczął zbiórkę krwi. Zgłosiło się blisko 30 osób, lecz nie wszyscy mogli oddać ten dar życia. Łącznie zebraliśmy 8,5 litra krwi. Krew oddali mieszkańcy naszej gminy na czele z Wójtem Stanisławem Chudzikiem, strażacy ochotnicy, funkcjonariusze służby więziennej z Zakładu Karnego z Wawrowa a także żołnierze skwierzyńskiego dywizjonu rakiet. Za to wielkie słowa podziękowania. W ćwiczeniach brali udział ratownicy medyczni, którzy badali zawartość cukru we krwi, mierzyli ciśnienie oraz wagę ciała. Z badań skorzystała spora grupa mieszkańców gminy Santok.
O godzinie1100 w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich wybucha pożar a dyrektor podejmuje decyzję o ewakuacji uczniów. Wezwano siły ratownicze. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Po ćwiczeniach, w szkole, strażacy i policjanci pokazali swój sprzęt ratowniczy. Wójt na naradzie z wszystkimi dyrektorami naszych szkół i przedszkoli oraz oficerami państwowej straży pożarnej i policji dokonał wstępnej oceny ćwiczeń. Wstępna ocena jest
 
LUBUSKIE STOWARZYSZENIE<br>POMOCY SZKOLE<br>˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝
2014-09-18
LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
"Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty"
66-400 Gorzów Wlkp.,ul.Borowskiego 31, tel.: 604 40 27 42

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole składa serdeczne gratulacje z tytułu przyznania przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., na wniosek dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, honorowego tytułu Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty za bezinteresowne wspieranie gorzowskiej oświaty.

 
2014-09-18
Komunikat ARR
Od 6 paŸdziernika ponad 11 tysięcy szkół skorzysta z programu OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”
 Szanowni Państwo, Od 6 paŸdziernika ponad 11 tysięcy szkół skorzysta z programu „ OWOCE I WARZYWA W SZKOLE” W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się ponad 11,1 tys. szkół podstawowych (82% szkół podstawowych w Polsce), tj. o 245 szkół podstawowych więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do programu zgłoszono ponad 1,32 mln dzieci (ok. 95 % dzieci z grupy docelowej), tj. ok. 34 % więcej niż w II semestrze ubiegłego roku szkolnego. W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz od roku szkolnego 2014/2015 do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej. Grupę docelową
 
2014-09-18
Komunikat ARR
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA
Szanowni Państwo, Agencja Rynku Rolnego przesyła komunikat dotyczący składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia do 15 października br., zwracam się prośbą o umieszczenie w/w komunikatu na Państwa stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń celem dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców. UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW ! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA. Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne. Agencja Rynku Rolnego infor
 
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  na terenie Gminy Santok
2014-09-15
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok
Inwestycja realizowana w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG- 6 przewidzianego do realizacji w ramach funduszu spójności inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
W ramach realizowanych inwestycji wchodzi 7 zadań polegających na:
1.Budowa i przebudowa wodociągu w m. Wawrów oraz odcinków łączących sieć z przyłączami na ternie posesji prywatnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160 – 1.300 mb. sieć wodociągowa ∅ 110 -. 1.362 mb., sieć wodociągowa ∅ 90 - 42 mb, sieć wodociągowa ∅ 63- 21 mb., sieć wodociągowa ∅ 50- 36 mb., sieć wodociągowa ∅ 32- 700 mb. Zgodnie z harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do 30 września 2015 r.
2.Budowa wodociągu przesyłowego Warów- Janczewo.
Rurociąg wykonany będzie z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 225- 4.475 mb., ∅ 110-7 mb., ∅ 90 -19 mb., i ∅ 32- 36 mb.
Zadanie ma być zrealizowane do 31 stycznia 2015 r.
3.Budowa i przebudowa wodociągu przesyłowego Janczewo – Gralewo.
Sieć wodociągowa wykonana z rur PE100 SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-2452 mb.,∅90-21 mb.,∅ 50 – 3 mb., ∅32-286 mb.
Planowany termin zakończenia zadania do 31 grudzień 2014r.
4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gralewie.
Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-279m mb.,∅110- 969 mb.
 
˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝<br>- spontaniczne  spotkanie
2014-09-12
˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝
- spontaniczne spotkanie
 Dnia 08.09.2014 w Sali GOK w Santoku odbyło się spotkanie chóru „ Santoccy Grodzianie” i chóru „Wrzosy” z Gorzowa. Obydwa chóry znają się bardzo dobrze, uczestniczą bowiem w gorzowskich festiwalach muzycznych, jak np. „Kresoviana”. Między chórami narodziła się nić sympatii i porozumienia. Członkowie obydwu chórów bardzo się polubili. Zaowocowało to nawiązaniem współpracy artystycznej. Wspólne spotkanie przerodziło się w biesiadę muzyczną. Chórzyści wykonywali wspólnie utwory, począwszy od klasycznych ludowych przyśpiewek przez pieśni powojenne, aż po nowe utwory, w aranżacjach przygotowanych przez instruktorów. Na sali królowała muzyka…i dobre cia
 
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych
2014-09-11
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych
Już niedługo do 100 gospodarstw domowych trafi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i kartą dostępu do internetu. Ponadto do 50 mieszkańców posiadających sprzęt komputerowy trafią karty dostępu do Intenetu - wartość projektu 3.274.608 zł w 100% finansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nabór do projektu trwa od czerwca 2014 roku. Zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mieszkańcy Gminy Santok jeszcze do końca miesiąca wrzesień, mogą starać się o wsparcie. Gmina Santok realizuje projekt pod nazwą " Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych" na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-08-177/12-01 z dnia 06 czerwca 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Podstawowym założeniem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie naszej Gminy. Realizacja projektu spowoduje radykalne zmniejszenie się różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Mieszkańcy naszej Gminy, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu, znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez darmowe dostarczenie: Internetu szerokopasmowego; 100 zestawów komputerowych z kartami dostępu do Internetu, 50 kart dostępu do Internetu do gospodarstw domowych mieszkańców gminy Santok oraz
 
III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail
2014-09-10
III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail
Dnia 06.09.2014r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Helmanów odbyły się III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail.
Zawody zostały zorganizowane przez właściciela stajni MH Nowe Polichno Andrzeja Helmana oraz Gminę Santok.
Głównymi sponsorami zawodów byli:
Gmina Santok, Gminny Ośrodek Kultury, Sklep Jeździecki HorseHouse, Szkoła Jazdy JNBT, Western&Hobby, producent pasz Besterly, Hurtownia leków weterynaryjnych LUB-Vet oraz Końmi Malowane.
Były to pierwsze zawody w naszym regionie, łączące dwa światy jazdy konnej, "klasyków" (skoki) oraz "naturalsów" (trail).
Konkurs skoków, "zwykły" : para jeździec- koń miała za zadanie pokonać, w zależności od klasy konkursu, kilka lub kilkanaście przeszkód ustawionych na placu-parkurze, w odpowiedniej kolejności, płynnie, bez zrzucenia poprzeczki przeszkody oraz w jak najkrótszym czasie. Trail natomiast polegał na pokonaniu kilkunastu przeszkód "terenowych" imitujących przeszkody jakie każda para koń- jeździec może napotkać w terenie. W tej dyscyplinie każdy jeździec sprawdzał swoje umiejętności komunikacyjne z koniem oraz jego posłuszeństwo i odwagę.
 
2014-09-05
Komunikat prasowy. PILNE !
Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych , którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia
 
2014-09-05
Informacja o nadzwyczajnym wsparciu sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem
Komisja Europejska ogłosiła 30 sierpnia 2014 r. pakiet stabilizujący rynek owoców i warzyw w związku z wprowadzonym przez Rosję embargiem. Wdrażany jest on przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014. Głównym instrumentem stabilizacji jest wycofanie określonych w powyższych
przepisach produktów z rynku, za które będą przysługiwały producentom rekompensaty.
 
NOWY ROK SZKOLNY 2014 / 2015
2014-09-02
NOWY ROK SZKOLNY 2014 / 2015
1 września w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015. Dyrektor Zespołu Szkół Ferdynand Sańko powitał Wójta Gminy Santok Stanisława Chudzika, dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich zgromadzonych gości. Uroczystego otwarcia Nowego Roku Szkolnego dokonał Wójt Stanisław Chudzik życząc pedagogom, rodzicom i uczniom by kolejny rok szkolny był czasem dobrej, spokojnej pracy, aby przyniósł satysfakcję i radość z wykonywanej pracy, wielu sukcesów i dobrych wyników w nauce.
 
Nowe komputery w ZS w Santoku
2014-08-29
Nowe komputery w ZS w Santoku
Zgodnie z obietnicą Pana Wójta Stanisława Chudzika nasza szkoła otrzymała pieniądze na zakup nowych 15-stu zestawów komputerowych. Zostały one zakupione w sierpniu i zainstalowane w pracowni komputerowej. Od nowego roku szkolnego w tej pracowni będą odbywać się
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
Informacja o odpadach
Biuletyn Informacji Publicznej
czwartek, 2 października 2014
275 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Racheli, Sławy, Teofila
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/ NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906; kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x