Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa Gminy Santok
Baner

 

 

Urząd Gminy
w Santoku


tel 957287510
fax 957287511
urzad@santok.pl

Mapa
Galerie
MG-6
Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Platforma Usług Elektronicznych
Agencja Rynku Rolnego
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
Lokalna Grupa Działania
Bank Spółdzielczy w Santoku
Pro Europa Viadrina
Rozmowa z Wójtem Gminy Santok Stanisławem Chudzikiem o budżecie  na rok 2014

czytaj więcej

Rozmowa z Wójtem Gminy Santok Stanisławem Chudzikiem o budżecie na rok 2014

Remont ośrodka zdrowia w Lipkach Wielkich

czytaj więcej

Remont ośrodka zdrowia w Lipkach Wielkich

Lipki Wielkie doczekały się oczyszczalni ścieków

czytaj więcej

Lipki Wielkie doczekały się oczyszczalni ścieków

Mała rzecz, a cieszy

czytaj więcej

Mała rzecz, a cieszy

Kanalizacja rozpoczęta

czytaj więcej

Kanalizacja rozpoczęta

Wielkanoc jak malowana

czytaj więcej

Wielkanoc jak malowana

<span style=˝font-family: comic sans ms,sans-serif;˝>NAPLOTKOWAŁA  SOSNA,  ŻE  JUŻ  SIĘ  ZBLIŻA WIOSNA...</p>

czytaj więcej

NAPLOTKOWAŁA  SOSNA,  ŻE  JUŻ  SIĘ  ZBLIŻA WIOSNA...

Example Frame
Aktualności
 
Rozmowa z Wójtem Gminy Santok Stanisławem Chudzikiem o budżecie  na rok 2014
2014-04-19
Rozmowa z Wójtem Gminy Santok Stanisławem Chudzikiem o budżecie na rok 2014

1.Red.: Rada Gminy Santok uchwaliła budżet na 2014 rok. Czytelników interesuje to czy będzie to budżet trudny do zrealizowania? Na co władze gminy położą w tym roku główny nacisk, jeżeli chodzi o wydatki?
Stanisław Chudzik: Budżet na rok 2014 jest trudny dla wielu samorządów ze względu na nowe obowiązujące zasady finansowe, jednak założyliśmy bardzo realne dochody na ten rok o 3 mln zł większe od wydanych w roku ubiegłym co stanowi kwotę 25,4 mln zł. Wydatki natomiast zaplanowane na poziomie 26,5 mln zł tj. o ok. 6 mln większe od ubiegłorocz­nych. Na inwestycję przeznaczono 7 mln zł.
2.Red.: Wyodrębniono fundusze sołeckie. Jak dane miejscowości będą korzystać z tego rodzaju dotacji i jakie korzyści daje to całej Gminie?
S.Ch.: Fundusze sołeckie na terenie gminy funkcjonują od 2010 roku, czyli od uchwalenia przez Sejm RP ustawy.

 
2014-04-19
Zapraszamy na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal wiejskich.
 W każdy poniedziałek od godziny 17.00 odbywają się w sali GOK w Santoku spotkania chóru „Santoccy Grodzianie”. We wtorki od 18.30 coś dla kondycji- zajęcia zumby. W środy o godzinie 16.00 można nauczyć się szydełkować i robić na drutach. Dzieci i młodzież szkolna lubiące malować i rysować mają zajęcia w każdy piątek w Bibliotece Gminnej w Santoku od godziny 16.00. W sali w Lipkach Wielkich również prowadzone są zajęcia plastyczne w każdy poniedziałek. Od kwietnia br. będzie można spotykać się 3 razy w tygodniu w salach w Jastrzębniku, Gralewie i Starym Polichnie. Informacje o zajęciach wywieszone będą w poszczególnych salach. In
 
2014-04-19
Ruszył sezon na Orliku w Wawrowie
 Zajęcia odbywają się od 1 marca do końca listopada przez 6 dni w tygodniu w godzinach: Poniedziałek- Piątek: 15.00-21.00 Sobota: 13.00-20.00 W większości boisko do piłki nożnej rezerwowane jest klubom sportowym, grupom zorganizowanym oraz zajmowane jest przez animatora obiektu, który prowadzi zajęcia dla dzieci. Mimo tego nie brakuje też czasu na gry i zabawy dla wszystkich.Na boisku wielofunkcyjnym można grać w siatkówkę, koszykówkę, siatkonoge, dwa ognie i wiele innych. Boisko wielofunkcyjne jest dostępne dla wszystkich w godzinach otwarcia obiektu.Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Orlika taki jak: piłki czy pachołki można bezpłatnie wypożyczyć u animatora.Na obiekcie znajdują się toalety
 
Remont ośrodka zdrowia w Lipkach Wielkich
2014-04-19
Remont ośrodka zdrowia w Lipkach Wielkich
 W grudniowym numerze 2013r. „Wieści z Santoka” informowaliśmy szanownych czytelników o modernizacji pomieszczeń gabinetu rehabilitacji w OZ Lipki Wielkie. Kosztem ok. 60 tys. zł zostało wyremontowanych 5 pomieszczeń. W 2014 roku prace remontowe z wnętrza budynku przenoszą się na zewnątrz obiektu. Został opracowany projekt budowlany zgodnie z którym zakres prac będzie obejmował wymianę pokrycia dachowego, wykonanie elewacji z ociepleniem ścian i wymianę okien. Również zmieni się otoczenie Ośrodka Zdrowia gdyż zostanie wykonany parking, plac manewrowy, chodniki i mała architektura. W miesiącu kwiecień zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych i po
 
2014-04-18

Święta Wielkanocne to w Polsce czas szczególny, który jednoczy rodziny
i bliskich przy wspólnym stole. Życzymy Mieszkańcom naszej gminy,
aby ich stół świąteczny był bogaty, kolorowy i radosny.
Niech ta radość napełnia wszystkich pokojem i miłością,
aby nasze codzienne życie stawało się lepsze i łatwiejsze.

 
Lipki Wielkie doczekały się oczyszczalni ścieków
2014-04-18
Lipki Wielkie doczekały się oczyszczalni ścieków
 W dniu 6 maja 2014r. o godz. 12 zostanie oddana do eksploatacji nowoczesna, biologiczna oczyszczalnia ścieków w Lipkach Wielkich. Obecnie trwa rozruch oczyszczalni. Ścieki są przyjmowane z Zespołu Szkół, Ośrodka Zdrowia, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i osiedla mieszkalnego. Docelowo oczyszczalnia będzie mogła oczyszczać na dobę 150m3 ścieków. Zabezpieczy to potrzeby południowej części gminy. Istotnym udogodnieniem dla gospodarstw posiadających zbiorniki bez odpływowe będzie możliwość przyjmowania ścieków dowożonych beczkami asenizacyjnymi. Całkowity koszt budowy oczyszczalni zamknął się kwotą 2.100.000 zł z tego 75% dofinansowane jest z programu rozwoju obszarów wiejskich. Następnym e
 
Mała rzecz, a cieszy
2014-04-18
Mała rzecz, a cieszy
 Natura hojnie obdarzyła miejscowość Janczewo w parki, które z każdym rokiem stają się coraz piękniejsze. Park w centrum miejscowości został zagospodarowany w 2013r. w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Planowany jest następny etap jego rewitalizacji. Park od strony wschodniej był od dawna zapomnianym terenem, często miejscem do składowania śmieci, a przecież ma bogatą historię, bo na wzniesieniu było usytuowane mauzoleum rodzinne właścicieli pałacu, gdzie 15 sierpnia 1928r. pochowana została Martha von Carnap, egipska księżniczka. Parkiem zainteresowali się mieszkańcy Janczewa, panowie Zygmunt i Adam Rogozińscy. Dzięki dużemu zaangażowaniu i wykorzystaniu własnego sprzętu przystąpili d
 
2014-04-18
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 Miasto Gorzów oraz gminy Santok, Deszczno, Bogdaniec, Kłodawa utworzyły wspólny Miejski Obszar Funkcjonalny. Jest to nowa forma współpracy samorządów w ramach której będziemy realizować zadania inwestycyjne wydzielone z Programu Regionalnego Województwa Lubuskiego. Zarząd Województwa przydzielił nam prawie 50 mln Euro, które przeznaczymy na realizację zadań zapisanych w strategii ZIT. Na terenie gminy Santok planujemy w ramach tych środków realizować termomodernizację budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola), budowę ścieżek rowerowych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Liczymy na ok. 6 mln zł dotacji, którą będziemy musieli wykorzystać do roku 2020.
 
2014-04-18
Palący problem
 Palący problem Ziemia Lubuska, kraina lasów i jezior, stoi przed szansą zaistnienia w świadomości społecznej jako pierwszy w Polsce obszar, który uporał się z problemem niekontrolowanej ekspansji barszczu Sosnowskiego – inwazyjnej rośliny obcej ( wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.09.2011 w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym). Roślina ta, niebezpieczna dla życia ludzi i zwierząt, jest przyczyną zarastania łąk i pastwisk, powoduje zmniejszenie atrakcyjności turystycznej terenów oraz duże straty ekonomiczne. Barszcz wystę
 
2014-04-18
Placówki w Gminie Santok rzetelnie przygotowane na przyjęcie sześciolatków
  W tym roku szkolnym z przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Santok odejdzie liczne grono sześciolatków. Obniżenie obowiązku szkolnego wiąże się z wieloma przedsięwzięciami i działaniami. Dlatego też zadaniem Wójta Gminy Santok, jako przedstawiciela organu prowadzącego placówki oświatowe, jest właściwe przygotowanie wszystkich szkół na terenie Gminy. W tym celu podjęto działania, zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków uczniom klas pierwszych. Dokonano oceny przygotowania szkół,sprawdzono warunki jakimi dysponują. Postanowiono zadbać o zapewnienie określonych standardów w edukacji najmłodszych. Każda szkoła położona na terenie Gminy Santok zostanie właściwie wyposażona. Do gabinetów,
 
2014-04-17
Inwestycje infrastrukturalne drogowe
 Wzorem lat ubiegłych mam przyjemność poinformować Mieszkańców Gminy o planowanych inwestycjach w infrastrukturę drogową. Zgodnie z ustawą o Zamówieniach publicznych przygotowaliśmy przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w okresie wiosennym i jesiennym. Planowane wejście z wiosennymi robotami remontowymi przewidywane jest w miesiącu kwietniu, a do remontu przeznaczone jest 25 km dróg gminnych. Remont będzie polegał na ścinaniu poboczy z wyrównaniem ziemi, dowiezieniem potrzebnego żwiru do zasypania dziur, dwukrotne równanie równiarką i wałowanie. Te same czynności zostaną powtórzone jesienią. Obecnie zostały zlecone do opracowania projekty na budowę dróg w miejscowoś
 
2014-04-17
Umiem pływać
 Od 4 kwietnia 2014 r. dzięki Urzędowi Gminy Santok rozpoczęto realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jest on adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych i zakłada darmowy, systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania” . Udział w projekcie zgłosili Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej w Wawrowie oraz Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym Słowianka pod okiem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dla uczniów to przede wszystkim propozycja skorzystania z możl
 
Kanalizacja rozpoczęta
2014-04-17
Kanalizacja rozpoczęta
 Po wielu perturbacjach związanych z przetargami i ustaleniem wykonawcy inwestycji kanalizacyjnej w dniu 8 kwietnia 2014r. na ulicy Szkolnej w Santoku nastąpiło wbicie przysłowiowej łopaty i rozpoczęcie na terenie Gminy bardzo dużego zadania p.t. „Uporządkowanie wodno-ściekowej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6”. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia w czterech miejscowościach t. j. Wawrów, Janczewo, Santok, Stare Polichno zostanie wybudowana sieć wodociągowa o łącznej długości 16,5 km i sieć kanalizacyjna o długości 30,9 km. Koszt całego przedsięwzięcia na terenie gminy wyniesie 31.100.000 zł, a na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 361.100.544 zł w tym dofi
 
2014-04-17
Święto Konstytucji 3 Maja w Santoku
 Z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapraszamy mieszkańców gminy Santok na majówkę (3 maja 2014). Jeżeli dopisze pogoda spędzimy ten czas na promenadzie przy muzyce dyskotekowej oraz przy wieczornej zabawie. Startujemy około 14-tej. W trakcie posłuchamy pieśni patriotycznych w wykonaniu Santockich Grodzian. Na zakończenie zapraszamy na zabawę do późnych godzin nocnych.
 
2014-04-17
KIERMASZ PSZCZELARSKI
 Wójt Gminy Santok oraz Związek Pszczelarzy- Koło Santok zapraszają 26 kwietnia 2014 roku na Ogólnopolski Kiermasz Pszczelarski. Kiermasz rozpoczyna się o godz. 9-tej w sali GOK wykładem dotyczącym ochrony roślin i pszczoły miododajnej. Na promenadzie będzie możliwość nabycia miodu i produktów z pasieki oraz wielu innych towarów. Wszyscy handlowcy chętni do wystawienia się ze swoimi produktami proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Santoku; tel. 957287537 lub 957287525. Kiermasz odbywa się w godzinach 9.00-16.00.
 
Wielkanoc jak malowana
2014-04-17
Wielkanoc jak malowana
Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie wyszedł z inicjatywą zorganizowania w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich konkursu pt. "Wielkanoc jak malowana". Konkurs był przeznaczony dla uczniów gimnazjum, którzy mieli za zadanie przygotowanie nakrycia i dekoracji wielkanocnego stołu oraz własnoręcznie udekorowanie pisanek. W konkursie wzięło udział 6 trzyosobowych zespołów.
W jury zasiedli: Dyrektor ZST Pani Anna Sobczak, Wicedyrektor ZS w Lipkach Wielkich Pan Ireneusz Mandziuk oraz nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Pani Jolanta Tyktor.
Ocenie podlegała estetyka stołu, kreatywność uczniów oraz zasady prawidłowego nakrycia stołu.
Zwycięzcami konkursu zostali:
1 miejsce: Ewelina Łabęda, Patrycja Pazgier, Kamil Boba;
2 miejsce: Monika Malińska, Dominika Ślusarczyk, Jagoda Nowak;
 
[ strona: 1 2 3 z 3 ] >> koniec
 
Informacja o odpadach
Biuletyn Informacji Publicznej
środa, 23 kwietnia 2014
113 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
imieniny
Ilony, Jerzego, Wojciecha
Certyfikat
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/ NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906; kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x