Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa Gminy Santok
Baner

 

 

Urząd Gminy
w Santoku


tel 957287510
fax 957287511
urzad@santok.pl

Mapa
Galerie
MG-6
Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Platforma Usług Elektronicznych
Agencja Rynku Rolnego
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
Lokalna Grupa Działania
Bank Spółdzielczy w Santoku
Pro Europa Viadrina
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.

czytaj więcej

Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.

DNI SANTOKA

czytaj więcej

DNI SANTOKA

MAŁE FORMY TEATRALNE:

czytaj więcej

MAŁE FORMY TEATRALNE:

Święto Strażaków w Santoku

czytaj więcej

Święto Strażaków w Santoku

Mała rzecz, a cieszy

czytaj więcej

Mała rzecz, a cieszy

Umowa podpisana

czytaj więcej

Umowa podpisana

Example Frame
Aktualności
 
2014-07-30
Badania pH gleb
INFORMACJA OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZNO - ROLNICZEJ W GORZOWIE WLKP.  - pobierz
 
2014-07-28
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego - POBIERZ  
 
2014-07-25
I N F O R M A C J A 
Wypoczynek letni nad morzem dla dzieci
Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje wypoczynek letni nad morzem dla dzieci, z którego mogą skorzystać dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. MIEJSCE Mrzeżyno - Ośrodek wypoczynkowy Fama Sta TERMIN od 11 do 24 sierpnia KOSZT 550 zł. Zapewnionych jest 5 posiłków, opieka kadry wychowawczej oraz bogaty program kulturalno- oświatowy. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorki wyjazdu p. Justyny pod nr telefonu: 605 - 080 - 922 oraz na stronie internetowej: http://www.famasta.com.pl/  
 
2014-07-24
I N F O R M A C J A
dla mieszkańców z ul. Wodnej w Santoku
Urząd Gminy w Santoku oraz firma TONSMEIER Zachód Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kostrzyńskiej 46 w Gorzowie Wlkp. informuje mieszkańców posesji umiejscowionych przy ul. Wodnej w Santoku , że w związku z prowadzoną realizacją zadania polegającego na budowie systemu sieci wodno – kanalizacyjnej i wynikającymi z tego tytułu utrudnieniami przejazdu, pojemniki oraz worki z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów komunalnych należy wystawiać w określonych dniach zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru w wyznaczonym punkcie wywozu, tj. przy przystanku autobusowym PKS „Pod Kasztanami”, przylegającym bezpośrednio do ul. Wodnej. Ponadto, pojemniki należy oznaczyć odp
 
2014-07-04
Nabór na rok szkolny 2014_2015
Podstawowym zadaniem OHP w zakresie kształcenia i wychowania  jest tworzenie młodzieży warunków do zdobywania kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjno – szkoleniowej. W Gorzowie Wlkp. funkcjonuje 4-10 Hufiec Pracy. Uczestnik OHP otrzymuje wsparcie zarówno w realizacji obowiązku szkolnego jak też praktyk zawodowych. Kadra opiekuńczo – wychowawcza sprawuje nadzór nad procesem kształcenia i wychowania młodzieży, poprzez realizację m.in. szeroko rozumianych lokalnych i wojewódzkich przedsięwzięć kulturalno – oświatowych, rekreacyjno – sportowych, a także programów wychowawczych (edukacyjno – profilaktycz
 
Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.
2014-07-04
Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.
W dniu 13 czerwca 2014r. nastąpiło oficjalne otwarcie zadania inwestycyjnego pt.  ,, Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Lipki Wielkie” – Z zaproszonych gości w otwarciu uczestniczyli Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski wraz z pracownikami, Wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik z pracownikami, Radni Powiatowi, Radni Gminy Santok z Przewodniczącą Rady – Honoratą Brzytwą. Wykonawca Pani Krystyna Mitura z pracownikami Inspektorzy Nadzoru, Sołtysi i mieszkańcy wsi Lipki Wielkie. Zaproszeni goście zwiedzili obiekty i zapoznali się z technologią i funkcją oczyszczalni ścieków.  
 
2014-07-03
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O OBOWIĄZKU REJESTRACJI PRODUKCJI PIERWOTNEJ I SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
Urząd Gminy w Santoku przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych, zajmujących się produkcją pierwotną pochodzenia roślinnego (tj. zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) oraz sprzedażą bezpośrednią tych produktów. Stosowne wnioski należy kierować do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 29, tel. kontaktowy: (95) 722 – 89 – 86. Powyższe wynika z nałożonego prawem obowiązku, a w przypadku jego nie wypełnienia skutkować będzie zastosowaniem przez powyższy organ sankcji karnych – mandatów i kar pieniężnych Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania, p
 
2014-07-03
Bezpieczne wakacje w gminie Santok !
 Harmonogram zajęć organizowanych w ramach AKCJI LATO 2014r. dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych:
1.WAWRÓW: od 22 lipca do 23 sierpnia 2014r.
a) czas zajęć: wtorek, środa, czwartek, w godz. 10.00 – 13.00 / sala wiejska /
2. CZECHÓW: od 7 lipca do 7 sierpnia 2014r.
a) czas zajęć: wtorek, środa, czwartek, w godz. 10.00 – 13.00 / sala wiejska /
3. GRALEWO: od 7 lipca do 7 sierpnia 2014r.
a) czas zajęć: wtorek, środa, czwartek, w godz. 10.00 – 13.00 / sala wiejska /
4. LUDZISŁAWICE: od 15 lipca do 31 lipca 2014r.
 
DNI SANTOKA
2014-06-25
DNI SANTOKA
W sobotę, 21 czerwca, mimo niesprzyjającej pogody, odbyły się na promenadzie Dni Santoka. Impreza rozpoczęła się od gier i zabaw poprowadzonych przez klowna dla dzieci, które bawiły się doskonale, chociaż nie było ich dużo.
Następnie odbyły się występy grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Janczewie. Szóstoklasiści przygotowali sztukę dotyczącą uzależnień. Po nich mogliśmy wysłuchać laureatów konkursów piosenek z Lipek Wielkich i Santoka. Był to moment bardzo ciekawy, bo rodzice i zgromadzeni mogli zobaczyć, że i w naszej gminie mamy talenty, które warto wspierać.
Po młodzieżowym bloku występów, Wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik wręczył nagrody laureatom licznych konkursów artystycznych, w których objął patronat. Były to konkursy plastyczny i filmowy. Po tej bardzo ważnej dla laureatów części wystąpił chór "Santoccy Grodzianie"- z kilkoma humorystycznymi
 
Nowy system segregacji odpadów komunalnych na terenie Sektora I Związku Celowego Gmin MG-6
2014-06-25
Nowy system segregacji odpadów komunalnych na terenie Sektora I Związku Celowego Gmin MG-6
Od dnia 1 lipca 2014 r. na terenie Sektora I Związku Celowego Gmin MG-6 obejmującego gminy: Bogdaniec,Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok wprowadzony zostanie nowy sposób segregacji odpadów komunalnych. Decyzją poszczególnych Rad Gmin dokonano zmian Regulaminów utrzymania czystości i porządku, w wyniku których wprowadzono następujący sposób zbierania odpadów przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałe:
Papier – worek koloru niebieskiego,
Tworzywa sztuczne i metale – worek koloru żółtego,
Szkło opakowaniowe – worek koloru zielonego,
Odpady "zielone" - roślinne – worek koloru brązowego,
Pozostałe odpady zmieszane – pojemnik na odpady.
W ramach nowego systemu mieszkańcy, którzy wybrali segregację odpadów otrzymają worki na: papier, plastik i metale, szkło, odpady biodegradowalne zielone oraz pojemnik na pozostałe po sortowaniu zmieszane odpady. Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem z częstotliwością:
1 raz w tygodniu odpady zmieszane,
1 raz w miesiącu: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło,
1 raz na dwa tygodnie, w okresie od 01 kwietnia do 31 października, odpady biodegradowalne zielone, poza tym okresem odpady biodegradowalne zielone odbierane będą 1 raz w miesiącu.
 
2014-06-24
KOMUNIKAT PRASOWY
kąpieliska
Powstał serwis kąpieliskowy – portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający na mapie Polski wykaz wszystkich, wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk. Link do serwisu: http://sk.gis.gov.pl
Serwis aktualizuje Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Aby przejść do mapy z zaznaczonymi kąpieliskami trzeba wybrać kąpieliska z menu u dołu strony.
Po wybraniu kąpieliska na mapie Polski wyświetli się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego dla danego kąpieliska. W przypadku już aktywnych kąpielisk (to jest takich, dla których sezon kąpielowy już się rozpoczął), będzie możliwe odczytanie pełnej wersji raportu zawierającego m.in. dane o
 
2014-06-10
Wyniki konkursu plastycznego ˝ Moja Miejscowość w Różnych Porach Roku˝.
Na konkurs pod patronatem Wójta Gminy Santok zgłoszono 49 prac, ze szkół w Santoku, Janczewie, Lipkach Wielkich. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Iwony Hrabskiej nauczycielki plastyki z Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich przyznała następujące miejsca:
Kategoria Szkoły Podstawowe
Klasa I-III:
1 miejsce – Marika Nowak – Santok
2 miejsce – Julia Wawrzyniak
 
MAŁE FORMY TEATRALNE:
2014-05-28
MAŁE FORMY TEATRALNE:
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Mariusz Śpiewanek ogłosił w styczniu 2014 roku konkurs na realizację sztuki teatralnej "POROZMAWIAJMY O UZALEŻNIENIACH" dla uczniów gimnazjum i klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Santok. Patronat nad przeglądem sprawował Wójt Gminy Santok. Koordynatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Santoku. Do konkursu zgłosiły się dwa zespoły: z Wawrowa i Janczewa, dlatego organizatorzy zaprosili te zespoły na sesję Rady Gminy Santok w dniu 22.05.2014. Zebrani na Sali GOK radni i sołtysi i widzowie obejrzeli dwa bardzo ciekawe i przejmujące przedstawienia. Dzieci z obu zespołów wykazały się pomysłowością i zrozumieniem tematu. Pokazały zgubne skutki nałogów, począwszy od palenia tytoniu, skończywszy na narkotykach. Promowały natomiast w swoich spektaklach wartości takie jak: rodzina, miłość, przyjaźń oraz rozwijanie postaw twórczych i szukanie różnego rodzaju zainteresowań. Wszyscy młodzi aktorzy otrzymali
 
2014-05-28
Mieszkańcy mają prawo żyć w coraz lepszych warunkach
- Tegoroczny budżet Santoka należy do najwyższych wśród podgorzowskich gmin. Z czego to wynika?
- Santok wcale nie należy do najbogatszych gmin, nie ma też wcale najwyższych dochodów. Budżety gmin podgorzowskich są podobne, a różnice wynikają przede wszystkim z dochodów zewnętrznych w danym roku. W tym roku przy budżecie wynoszącym prawie 25,5 miliona złotych na wydatki inwestycyjne planujemy przeznaczyć ponad 7 mln zł, z czego 4,6 miliona stanowi dotacja unijna. Dla gminy to duży wysiłek inwestycyjny, ale musimy inwestować, bo bez tego nie będzie rozwoju i cywilizacyjnego postępu. Mieszkańcy Santoka, Lipek Wielkich i innych wsi także mają prawo żyć w coraz lepszych warunkach.

- Santok, podobnie jak inne gminy, broni się przed metropolitalnymi zapędami Gorzowa. Nie chcecie stać się sypialnią Gorzowa, stracić swej tożsamości i administracyjne oraz kulturowej odrębności, czy przemawiają także za tym inne praktyczne względy?
- Gmina bardzo ściśle współpracuje z miastem Gorzów, o czym świadczą udział w projekcie Aglomeracji Gorzowskiej, Związku Celowym Gmin MG-6 czy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT). Jednak połączenie z miastem w aktualnych uwarunkowaniach prawnych pozbawiłoby nas reprezentacji w Radzie Miasta Gorzowa,

 
2014-05-23
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.
INFORMUJE O ZASADACH
PRZYŁĄCZENIA POSESJI
oraz
DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SWOJĄ POSESJĘ DO KANALIZACJI
SANITARNEJ WYBUDOWANEJ
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MG-6?

 
Święto Strażaków w Santoku
2014-05-08
Święto Strażaków w Santoku
W dniu 3 maja w przeddzień imienin św. Floriana patrona strażaków na promenadzie w Santoku, odbył się pokaz sprawności wykonywania działań ratunkowych przez strażaków ochotników z terenu naszej gminy. W zorganizowanym przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Santoku pokazie mającym formę współzawodnictwa między strażackimi zastępami, których zadaniem było wykonanie w jak najkrótszym czasie typowych działań ratowniczych trzech 2 osobowych rot.
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
Informacja o odpadach
Biuletyn Informacji Publicznej
środa, 30 lipca 2014
211 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Julity, Ludmiły, Zdobysława
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/ NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906; kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x