Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa Gminy Santok
Baner

 

 

Urząd Gminy
w Santoku


tel 957287510
fax 957287511
urzad@santok.pl

Mapa
Galerie
MG-6
Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Platforma Usług Elektronicznych
Agencja Rynku Rolnego
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
Lokalna Grupa Działania
Bank Spółdzielczy w Santoku
Pro Europa Viadrina
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Nowe komputery w ZS w Santoku

czytaj więcej

Nowe komputery w ZS w Santoku

Dożynki Gminne Santok 2014<br>Bochen dożynkowy ciężki, ale piękny jak praca rolnika.

czytaj więcej

Dożynki Gminne Santok 2014
Bochen dożynkowy ciężki, ale piękny jak praca rolnika.

</p><p><span style=˝font-size: large; color: #ff0000;˝>6 września 2014r. Nowe Polichno</span></p>

czytaj więcej

6 września 2014r. Nowe Polichno

Zadbaj o swój słuch<br />Bezpłatne Badania Słuchu

czytaj więcej

Zadbaj o swój słuch
Bezpłatne Badania Słuchu

Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.

czytaj więcej

Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.

DNI SANTOKA

czytaj więcej

DNI SANTOKA

Example Frame
Aktualności
 
Nowe komputery w ZS w Santoku
2014-08-29
Nowe komputery w ZS w Santoku
Zgodnie z obietnicą Pana Wójta Stanisława Chudzika nasza szkoła otrzymała pieniądze na zakup nowych 15-stu zestawów komputerowych. Zostały one zakupione w sierpniu i zainstalowane w pracowni komputerowej. Od nowego roku szkolnego w tej pracowni będą odbywać się
 
Dożynki Gminne Santok 2014<br>Bochen dożynkowy ciężki, ale piękny jak praca rolnika.
2014-08-29
Dożynki Gminne Santok 2014
Bochen dożynkowy ciężki, ale piękny jak praca rolnika.
  Gminne Święto Plonów rozpoczęło się w Santoku, na promenadzie 24 sierpnia 2014, tradycyjnie Mszą św. celebrowaną przez proboszczów z naszej gminy. Podczas mszy poświęcono chleb dożynkowy oraz wieńce. Po mszy Starostowie Dożynek Małgorzata Ćwiklińska-Roguś- sołtys Baranowic oraz Jerzy Klimczak- sołtys z Santoka, przekazali Wójtowi Gminy Santok, Stanisławowi Chudzikowi chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Bochen ten był duży i ciężki, ale bardzo piękny. Tak bowiem wygląda codzienna praca rolnika. Jest żmudna, ciężka ale piękna. Po podzieleniu się chlebem przez Wójta i Starostów z zebranymi gośćmi i widzami nastąpiły okolicznościowe wystąpienia. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. "Santoccy Grodzianie" w kwiecistych chustach wystąpili z repertuarem biesiadnym. Następnie,w skocznym rytmie zaśpiewały "Janczewianki", pod kierownictwem Tadeusza Szutenbacha. Dużą widownię zgromadził dziecięcy zespół tańca "MIRAGE", którego akrobacje taneczne wszystkich zachwyciły. Bardzo sympatycznie i z przytupem zabawiała publiczność
 
</p><p><span style=˝font-size: large; color: #ff0000;˝>6 września 2014r. Nowe Polichno</span></p>
2014-08-28

6 września 2014r. Nowe Polichno

III TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH
PRZEZ PRZESZKODY
I TOWARZYSKIE ZAWODY W TRAIL

 
2014-08-26
PUNKT KONSULTACYJNY
przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla osób uzależnionych od alkoholu, zagrożonych narkomanią i przemocą oraz dla rodziców mających problemy z dziećmi, czynny w każdą środę: od 3 września 2014r.
 
Zadbaj o swój słuch<br>Bezpłatne Badania Słuchu
2014-08-26
Zadbaj o swój słuch
Bezpłatne Badania Słuchu

 Zapraszamy na badania, które odbywać się będą:

2 września Gminny Ośrodek Zdrowia w Santoku.....godz. 9:00 -13:00
3 września Sala Wiejska w Lipkach Wielkich...........godz. 9:00 -13:00
4 września Sala Wiejska w Janczewie.....................godz. 9:00 -12:00
                   Sala Wiejska w Gralewie.......................godz. 12:00 -15:00
5 września Sala Wiejska w Starym Polichnie..........godz. 9:00 -13:00

 
Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.
2014-07-04
Otwarcie oczyszczalni ścieków Lipki Wielkie.
W dniu 13 czerwca 2014r. nastąpiło oficjalne otwarcie zadania inwestycyjnego pt.  ,, Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Lipki Wielkie” – Z zaproszonych gości w otwarciu uczestniczyli Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski wraz z pracownikami, Wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik z pracownikami, Radni Powiatowi, Radni Gminy Santok z Przewodniczącą Rady – Honoratą Brzytwą. Wykonawca Pani Krystyna Mitura z pracownikami Inspektorzy Nadzoru, Sołtysi i mieszkańcy wsi Lipki Wielkie. Zaproszeni goście zwiedzili obiekty i zapoznali się z technologią i funkcją oczyszczalni ścieków.  
 
2014-07-03
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O OBOWIĄZKU REJESTRACJI PRODUKCJI PIERWOTNEJ I SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
Urząd Gminy w Santoku przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych, zajmujących się produkcją pierwotną pochodzenia roślinnego (tj. zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) oraz sprzedażą bezpośrednią tych produktów. Stosowne wnioski należy kierować do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 29, tel. kontaktowy: (95) 722 – 89 – 86. Powyższe wynika z nałożonego prawem obowiązku, a w przypadku jego nie wypełnienia skutkować będzie zastosowaniem przez powyższy organ sankcji karnych – mandatów i kar pieniężnych Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania, p
 
DNI SANTOKA
2014-06-25
DNI SANTOKA
W sobotę, 21 czerwca, mimo niesprzyjającej pogody, odbyły się na promenadzie Dni Santoka. Impreza rozpoczęła się od gier i zabaw poprowadzonych przez klowna dla dzieci, które bawiły się doskonale, chociaż nie było ich dużo.
Następnie odbyły się występy grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Janczewie. Szóstoklasiści przygotowali sztukę dotyczącą uzależnień. Po nich mogliśmy wysłuchać laureatów konkursów piosenek z Lipek Wielkich i Santoka. Był to moment bardzo ciekawy, bo rodzice i zgromadzeni mogli zobaczyć, że i w naszej gminie mamy talenty, które warto wspierać.
Po młodzieżowym bloku występów, Wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik wręczył nagrody laureatom licznych konkursów artystycznych, w których objął patronat. Były to konkursy plastyczny i filmowy. Po tej bardzo ważnej dla laureatów części wystąpił chór "Santoccy Grodzianie"- z kilkoma humorystycznymi
 
2014-05-28
Mieszkańcy mają prawo żyć w coraz lepszych warunkach
- Tegoroczny budżet Santoka należy do najwyższych wśród podgorzowskich gmin. Z czego to wynika?
- Santok wcale nie należy do najbogatszych gmin, nie ma też wcale najwyższych dochodów. Budżety gmin podgorzowskich są podobne, a różnice wynikają przede wszystkim z dochodów zewnętrznych w danym roku. W tym roku przy budżecie wynoszącym prawie 25,5 miliona złotych na wydatki inwestycyjne planujemy przeznaczyć ponad 7 mln zł, z czego 4,6 miliona stanowi dotacja unijna. Dla gminy to duży wysiłek inwestycyjny, ale musimy inwestować, bo bez tego nie będzie rozwoju i cywilizacyjnego postępu. Mieszkańcy Santoka, Lipek Wielkich i innych wsi także mają prawo żyć w coraz lepszych warunkach.

- Santok, podobnie jak inne gminy, broni się przed metropolitalnymi zapędami Gorzowa. Nie chcecie stać się sypialnią Gorzowa, stracić swej tożsamości i administracyjne oraz kulturowej odrębności, czy przemawiają także za tym inne praktyczne względy?
- Gmina bardzo ściśle współpracuje z miastem Gorzów, o czym świadczą udział w projekcie Aglomeracji Gorzowskiej, Związku Celowym Gmin MG-6 czy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT). Jednak połączenie z miastem w aktualnych uwarunkowaniach prawnych pozbawiłoby nas reprezentacji w Radzie Miasta Gorzowa,

 
2014-05-23
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.
INFORMUJE O ZASADACH
PRZYŁĄCZENIA POSESJI
oraz
DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SWOJĄ POSESJĘ DO KANALIZACJI
SANITARNEJ WYBUDOWANEJ
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MG-6?

 
2014-04-24
Harmonogram wizyt Prawnika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Santoku
Pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 
2014-04-19
Zapraszamy na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal wiejskich.
 W każdy poniedziałek od godziny 17.00 odbywają się w sali GOK w Santoku spotkania chóru „Santoccy Grodzianie”. We wtorki od 18.30 coś dla kondycji- zajęcia zumby. W środy o godzinie 16.00 można nauczyć się szydełkować i robić na drutach. Dzieci i młodzież szkolna lubiące malować i rysować mają zajęcia w każdy piątek w Bibliotece Gminnej w Santoku od godziny 16.00. W sali w Lipkach Wielkich również prowadzone są zajęcia plastyczne w każdy poniedziałek. Od kwietnia br. będzie można spotykać się 3 razy w tygodniu w salach w Jastrzębniku, Gralewie i Starym Polichnie. Informacje o zajęciach wywieszone będą w poszczególnych salach. In
 
2013-11-18
INFORMACJA
Urząd Gminy w Santoku przypomina o obowiązku dokonania opłat za rezerwacie miejsc oraz za istniejące miejsca w grobach ziemnych i murowanych na cmentarzach komunalnych gminy Santok
 
2013-10-14
Stawki podatku od środków transportowych od 01.01.2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.) oraz art. 10 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze  zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 tony włącznie - 800,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton - 1100,00 zł
 
[ strona: 1 z 1 ]
 
Informacja o odpadach
Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 1 września 2014
244 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
imieniny
Belindy, Bronisza, Idziego
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/ NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906; kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x