1 10 11 12 13 14 5 zdjecie_02
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Aktualności
 
2015-06-29
AKCJA LATO 2015
Akcja   Lato 2015   Ogólny plan pracy:  1). Ludzisławice – sala wiejska 6.07-6.08. 2015 wtorek, środa, czwartek: 10.00-13.00)  2). Wawrów – sala wiejska 1-31.08.2015 poniedziałek, środa, piątek: 11.0014.00  3). Jastrzębnik – sala wiejska 20.07-20.-8. 2015 wtorek, środa, czwartek: 13.00-16.00 4). Czechów -sala wiejska 13.07-13.08.2015: poniedziałek, środa, czwartek: 10.00-13.00 5). Stare Polichno -sala wiejska 13.07-13.08.2015 wtorek, czwartek: 10.00-14.30 6). Santok - biblioteka 10.07-10.08. 2015: wtorek, środa, czwartek: 10.00-12.00 7). Lipki Wielkie - biblioteka 27.07-27.08.2015 poniedziałek, wtorek: 14.00-17.00 8). Lipki Wielkie - sala wiejska 03.08-28.08.2015 poniedziałek-piątek: 12.00-20.00 9
 
2015-06-26
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI STARE POLICHNO W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY!
Gminna Spółka Wodno - Ściekowa w Santoku z siedzibą w Lipkach Wielkich przy ul. Szosowej 98a informuje,  iż w poniedziałek tj. 29.06.2015r. między godzinami 8 00 a 14 00 na terenie miejscowości Stare Polichno nastąpi przerwa w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.
 
2015-06-24
INFORMACJA !

W dniu 30 czerwca 2015r. o godz. 1400
w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku, odbędzie się Sesja Rady Gminy Santok

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Santok w tym:
•Zgłaszanie kandydatur - po wyczerpaniu zgłoszeń, zamknięcie listy kandydatów poprzez głosowanie.
•Powołanie komisji skrutacyjnej.
•Sporządzenie przez komisje skrutacyjną projektu regulaminu głosowania.
•Przedstawienie regulaminu przez przewodniczącego komisji

 
2015-06-24
O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
O G Ł O S Z E N I E   Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  zawiadamiam o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj.: ”Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”. Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z&nb
 
Piknik Rodzinny –Przedszkole Lipki Wielkie
2015-06-23
Piknik Rodzinny –Przedszkole Lipki Wielkie
W dniu 13.06.2015. na terenie Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich został zorganizowany Piknik Rodzinny. Aby zorganizować festyn, potrzeba było pracy wielu osób; pomagali nam rodzice, pracownicy przedszkola.
Przy słonecznej pogodzie rodziny uczestniczyły w przeróżnych konkurencjach sportowych i konkursach, przygotowanych przez nauczycielki. Rodzice na chwilę mogli wyjść ze swej roli i wspólnie ze swoimi pociechami bawili się jak dzieci.
Odwiedził nas również Wójt naszej Gminy, p.Józef Ludniewski, życzył wszystkim radości, uśmiechu i udanej
 
2015-06-23
Poszukiwani wychowawcy do świetlic na terenie gminy Santok
AKCJA LATO 2015
Pełnomocnik Wójta Gminy Santok ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku poszukują nauczycieli oraz osoby z uprawnieniami pedagogicznymi ( ukończony kurs dla wychowawców obozów, kolonii i półkolonii) do prowadzenia zajęć z dziećmi, w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Santok
 
Zawody sportowe ˝Janczewska dziesiątka˝ w Janczewie
2015-06-23
Zawody sportowe ˝Janczewska dziesiątka˝ w Janczewie
 Galeria zdjęć z zawodów sportowych „Janczewska dziesiątka" , które odbyły się 21.06.2015 r. w Janczewie.
 
DNI GRODU SANTOK
2015-06-23
DNI GRODU SANTOK
Za nami Dni Grodu Santok. Świeto naszej miejscowości obfitowało w liczne wydarzenia.
19 czerwca w Muzeum Grodu Santok Wójt , Józef Ludniewski, w obecności zaproszonych gości zainaugurował obchody. Zbiory muzeum oraz prezentacja multimedialna były punktem wyjścia do konferencji, która miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. Na wstępie pokazane zostały filmy, a potem zgromadzeni wysłuchali i obejrzeli prezentację przygotowaną przez archeologa z gorzowskiego muzeum, który bardzo zajmujaco, ze znajomością rzeczy, mówił o wstępnych wynikach badań wykopaliskowych, które prowadzone były równocześnie z budową kanalizacji.
Po konferencji zorganizowano przeprawę promową na teren grodziska. Wizytacja miejsca posadowienia pierwszych santockich zamków oraz informacje przekazywane przez archeologów były niezwykłą lekcją historii dla przybyłych gości, ale także mieszkańców.
 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6
2015-06-22
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6
Spot promujący Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6"
 
Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – szlakiem egipskiej księżniczki
2015-06-22
Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – szlakiem egipskiej księżniczki
13 czerwca w sali wiejskiej odbyło się przedstawienie dla wszystkich mieszkańców Janczewa ukazujące historię dawnego Jahnsfelde. W rolę aktorów wcieliło się 16 małych mieszkańców Janczewa uczęszczających na zajęcia świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Patrycję Trzosek. Publiczność dopisała, swoją obecnością zaszczycili debiutujących artystów m.in.: Pan Marian Krzyżostaniak – lokalny poeta Pan Marian Krzyżostaniak, Radny Powiatu Gorzowskiego Pan Mariusz Śpiewanek, Sołtys Wsi Pani Krystyna Podsiadło, Radni Gminy Santok Pan Damian Kochmański oraz Pan Radosław Wołoszczuk, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i wielu innych znakomitych Gości, którym nie jest obojętna historia i tradycja Janczewa.
   Cały spektakl składał się z 7 scen, z czego każda dotyczyła innego zarządcy wsi: Petera von Velkowa, rodu von Strusse i von Rulke, von Schoenning czy Carnap Bornhaim. Z tym ostatnim związana jest opowieść egipskiej księżniczki Marthe Luise Suaress Fazil Carnap Bornhaim. Postać baronowej, a dokładniej jej pogrzeb stał się wydarzeniem międzynarodowym w Landsbergu (dzisiejszym Gorzowie). W ostatniej drodze Marthy Carnap Bornheim uczestniczyli delegaci z różnych krajów, m.in. Indii, Egiptu, Anglii czy Australii. Ciało baronowej spoczęło w nieistniejącym już mauzoleum rodziny von Carnap Bornhaim w Jahnsfelde. Niestety dziś nie ma nawet śladu po tamtej budowli,
 
2015-06-19
DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO - ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW
     Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 25 czerwca br., jest ostatnim dniem składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.      Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR .      Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w ro
 
2015-06-15
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W GRALEWIE
Wójt Gminy Santok zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Gralewo NA ZEBRANIE WIEJSKIE które odbędzie się dniu 2 lipca 2015r. tj. w czwartek o godz. 19 00 w budynku Sali Wiejskiej  w  Gralewie Temat zebrania: Lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ich strefami oddziaływania na terenie m. Gralewo, określonych w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu   do dnia 30 czerwca 2015 r.   Wójt Gminy Santok (-) Józef Ludniewski      
 
2015-06-15
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W JANCZEWIE
Wójt Gminy Santok zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Janczewo NA ZEBRANIE WIEJSKIE które odbędzie się dniu  2 lipca 2015r. tj. w czwartek o godz. 16 30 w budynku Sali Wiejskiej  w Janczewie Temat zebrania: Lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ich strefami oddziaływania na terenie m. Gralewo, określonych w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu   do dnia 30 czerwca 2015 r.     Wójt Gminy Santok (-) Józef Ludniewski    
 
2015-06-14
SPRAWOZDANIE Z VII EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH
SPRAWOZDANIE Z VII EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2015 - pobierz
 
2015-06-08
APEL DO MIESZKAŃCÓW!
Zwracam się z apelem do osób dobrego serca o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru. W nocy 4 czerwca 2015 roku spłonął dom Państwa Wroniaków położony  w Janczewie 127. W wyniku pożaru doszczętnie zniszczony został budynek mieszkalny oraz znajdujące się w nim wyposażenie i rzeczy osobiste. Gmina Santok już udzieliła wsparcia poszkodowanym i w dalszym ciągu będzie pomagać. Jednak możliwości finansowe i prawne Gminy nie pozwolą na pokrycie kosztów odbudowy domu Państwa Wroniaków. Dlatego też zwracam się z apelem do wszystkich chcących wesprzeć poszkodowanych o pomoc w formie materialnej lub finansowej. Potrzebne są przede wszystkim: pieniądze, materi
 
2015-05-29
Informacja o wyborach ławników sądowych w 2015 roku
31 grudnia 2015r., kończy się kadencja ławników sądów powszechnych.
W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wskazał liczbę wybieranych ławników przez Radę Gminy Santok do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. – 3 osoby, na kadencję 2016-2019.
Kto może zostać ławnikiem
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
4) jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
  • Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
  • MG-6
  • Urząd Wojewódzki
  • Urząd Marszałkowski
  • Agencja Rynku Rolnego
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie
tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/
NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906;
kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x