zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Aktualności
 
2014-11-20
Uchwała Nr 13/2014
Gminnej Komisji Wyborczej
w Santoku
z dnia 18 listopada 2014 r.

 Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej
w Santoku
z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie: ponownego przeprowadzenia głosowania w wyborach Wójta Gminy Santok w dniu 30 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Santoku

uchwala, co następuje:


§ 1
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Santok, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na Wójta Gminy Santok w ponownym głosowaniu są:
1) Pan Grzegorz Marcin Ignatowicz - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Ignatowicza
2) Pan Józef Stanisław Ludniewski - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Ludniewskiego-Lepsze Jutro
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone

 
2014-11-19
Uszkodzenie wodociągu w Wawrowie.

PWiK Sp. z o.o. informuje:
W związku z uszkodzeniem przez inwestora zewnętrznego przewodu wodociągowego w dniu 19.11.2014 r. od godz.12:00 do usunięcia awarii nastąpiła przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowościach: Wawrów i Czechów.
Beczkowóz z wodą zostanie podstawiony.
Przepraszamy odbiorców za niedogodności
Wydział Sieci Wodociągowej

 
2014-11-19
Jak głosowaliśmy

18 listopada 2014 o 20.07 Gminna Komisja Wyborcza w Santoku w składzie:
Bobrowska Marta – PRZEWODNICZĄCY
Kubiesa Sylwia Teresa – ZASTĘPCA
Kwiecińska Barbara – CZŁONEK
Ludniewska Barbara – CZŁONEK
Dziuba Tomasz – CZŁONEK
Furmański Ryszard – CZŁONEK
Wołoszczuk Małgorzata Krystyna – CZŁONEK
oddała protokoły z wynikami głosowania Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. Poniżej oficjalne wyniki naszego głosowania z 16 listopada 2014r.:

 
MAMA MOŻE WSZYSTKO<BR> – spotkanie w Gorzowie Wlkp.
2014-11-18
MAMA MOŻE WSZYSTKO
– spotkanie w Gorzowie Wlkp.
We wtorek 25 listopada 2014 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkie mamy planujące powrócić na rynek pracy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym.
Spotkanie z cyklu „Mama może wszystko” skierowane jest do kobiet chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Pierwsze prelekcje tego typu odbyły się w naszym województwie w latach poprzednich. Mamy miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w czterech miastach: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Słubicach i Żaganiu.
Spotkanie dotyczyć będzie m.in. możliwości założenia działalności gospodarczej, odbycia stażów czy doposażenia stanowiska pracy. Podczas spotkania uczestniczki otrzymają również praktyczne informacje od osoby, której udało się pozyskać mikropożyczkę na założenie własnej firmy. Tegorocznym novum podczas spotkania będzie wykład poświęcony profilaktyce raka piersi. Nie zabraknie także informacji nt. działań skierowanych do mam dzieci w wieku 0-3 lata, jak również
 
˝Pełno spraw dla niepełnosprawnych˝ - <br>spotkanie informacyjne w Gorzowie Wlkp.
2014-11-18
˝Pełno spraw dla niepełnosprawnych˝ -
spotkanie informacyjne w Gorzowie Wlkp.
W środę 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 odbędzie się spotkanie z cyklu "Pełno spraw dla niepełnosprawnych", którego organizatorem jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
Spotkanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających osobom niepełnosprawnym szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią im wejście na rynek pracy. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji zaangażowanych w realizację projek
 
2014-11-04
Apel do mieszkańców Gminy Santok
Jak już informowaliśmy naszych mieszkańców, w miesiącu czerwcu bieżącego roku, przekazana została do użytku Oczyszczalnia Ścieków w Lipkach Wielkich. Trwa, zatem już trzymiesięczny jej rozruch technologiczny. Przyjmuje ona ścieki wytworzone w wyniku naszej działalności życiowej i gospodarczej.
Cały ten okres trwa dostosowywanie jej technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania dopływających do niej ścieków bytowych.
Największą jednak jej bolączką, są ścieki dostarczane samochodem aseminizacyjnym z szamb mieszkańców oraz nielicznych przydomowych oczyszczalni.
Wielu z nas mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z faktu, że szambo to nie jest,, dziura w ziemi, " do której można wrzucać dosłownie wszystko / kubeczki po jogurtach, jednorazowe maszynki do golenia itp./, lecz zbiornik zawierający bardzo skomplikowany wytwór ludzkiego życia i działalności zawierający:
 
KANALIZACJA, ARCHEOLOGIA, GRODZISKO W SANTOKU
2014-11-04
KANALIZACJA, ARCHEOLOGIA, GRODZISKO W SANTOKU
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Santok. Pracom budowlanym, od ich początku towarzyszą archeolodzy. Szczególnie jest to widoczne w Santoku. O dotychczasowych wynikach badań archeologicznych rozmawiamy ze Stanisławem Sinkowskim, archeologiem z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., który kieruje badaniami w Santoku.
1.Lilianna Brzeska-Kudełka: Na czym polega praca archeologów podczas prowadzonej inwestycji?
Stanisław Sinkowski: W przypadku Santoka, nasza działalność prowadzona jest dwutorowo, są to nadzory archeologiczne i w miarę potrzeb ratownicze badania wykopaliskowe. Pierwsza czynność – nadzory – polega na obserwacji wykopów wykonywanych przez ekipy budowlane. Rejestrujemy pojawiające się nawarstwienia kulturowe oraz towarzyszące im zabytki. W ramach tego etapu prac archeologicznych, ustalamy na których odcinkach budowy należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe.
2.L.B.K. Panie Stanisławie, jakie niespodzianki archeologiczne tkwią w ziemi santockiej? Proszę opowiedzieć o najnowszych odkryciach, o których dużo się mówi w naszej miejscowości.
S.S.Przystępując do badań archeologicznych w Santoku mieliśmy przeświadczenie, że w miejscu położonym "w cieniu" znamienitego grodu – strażnicy i klucza królestwa – czekają na nas obfite żniwa (archeologiczne). Praktycznie od pierwszych dni prac ziemnych, rozpoczętych na ulicy Wodnej i Szkolnej pojawiły się znaleziska potwierdzające
 
Żubr w naszej gminie
2014-11-03
Żubr w naszej gminie

Chrońmy go

Nareszcie doczekałem się spotkania oko w oko z dzikim królem puszczy w pobliskim lesie (6km od mojego miejsca zamieszkania). Polowanie z aparatem było emocjonujące. Podszedłem byka, który waży około 1 tonę na odległość około 15 metrów, gdy odpoczywał w swoim legowisku. Przydałoby się sprowadzić mu partnerkę i pozwolić na rozwój populacji tego zwierzęcia w Puszczy Gorzowskiej, podobnie jak to ma teraz miejsce w pobliskiej Puszczy Drawskiej.
Z publikacji wiem, że liczne stado żubrów żyje tam wiele lat, nie wymaga dokarmiania i jest bardziej dzikie niż stada żyjące w Bieszczadach i Puszczy Białowieskiej. Na pewno obecność żubrów bardzo by poprawiła atrakcyjność turystyczną naszego regionu. To jednak wymaga starań ze strony lokalnych władz, zgody leśników i odpowiednich ministerstw. Myślę, że warto o to zabiegać. Póki co trzeba coś poczynić, by ochronić przed niewłaściwymi ludźmi tego osobnika. Poprzednio spotkałem tutaj żubra w 1992
 
2014-11-03
DLA DOBRA DZIECI WARTO POŁĄCZYĆ SIŁY
O Przedszkolu Gminnym w Wawrowie słów kilka
Strategia rozwoju Przedszkola Gminnego w Wawrowie opiera się na wszechstronnej współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym Gminy Santok, a przede wszystkim z organem prowadzącym, na czele którego stoi wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik. Oczywiście szereg przedsięwzięć organizowanych jest dzięki życzliwości i ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy swoimi działaniami wspierają inicjatywy Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola. Wszystkie instytucje i osoby współpracujące z Przedszkolem Gminnym w Wawrowie przyczyniły się do realizacji zadań, które byłyby niemożliwe do wykonania w tak krótkim czasie. Niewątpliwie ludzi dobrej woli w Gminie Santok nie brakuje, łączy ich potrzeba zapewnienia najmłodszym mieszkańcom Gminy jak najlepszych warunków rozwoju. Dzięki temu w roku szkolnym 2013/2014 oraz na początku roku szkolnego 2014/2015 można było w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie wprowadzić szereg zmian, które służyć mają realizacji celów zawartych w misji Przedszkola. Rok szkolny 2013/2014 w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie rozpoczął się zmianą osoby zarządzającej.
 
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
2014-10-17
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
 Rada Gminy Santok Uchwałą Nr LIX/329/10 przyjęła Plan Zagospodarowania dla obszaru działek położonych w Wawrowie wzdłuż dróg: powiatowej nr 1406F oraz krajowej nr 22. Tereny te w planach otrzymały funkcję: P,S – tereny planowanej zabudowy przemysłowej, składowej w tym handlu hurtowego. UC, UP – tereny planowanej komercyjnej zabudowy usługowej, handlu, gastronomi, finansów, usług rzemiosła z dopuszczeniem usług publicznych. MU- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi oraz U – usługi. Na bazie tej uchwały gmina rozpoczęła prace utworzenia na tym obszarze specjalnej Strefy Ekonomiczniej. Tereny te wymagają budowy infrastruktury (droga, wodociąg, kanalizacja) co zostało zapl
 
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
2014-10-17
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
Słownia na powietrzu.
Nowopowstała w Santoku siłownia na powietrzu, to kolejna dzięki staraniom Urzędu Gminy inicjatywa jaką udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z inicjatywy Leader, która jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i występuje jako oś 4 tego programu. To już 6 tego typu operacja sfinansowana w ramach tzw. "Małych projektów".
Projekt obejmował zakup 10 elementów wyposażenia wchodzących w skład siłowni, wartość projektu to kwota 43 935,60 zł.
Nowopowstała siłownia służyć będzie nie tylko mieszkańcom Santoka, ale także
 
2014-10-10
Wykorzystanie funduszu sołeckiego w  latach 2010-2014
Baranowice
2010 r. - zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 5 249 zł
2011 r. - zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego 4 220 zł
- zakup nagród za imprezy 814 zł
- remont kaplicy cmentarnej Lipkach Wielkich 1 500 zł
2012 r. - organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym 600 zł
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 8 024 zł
2013 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 3 500 zł
- wyjazd integracyjny dla dzieci z sołectwa 1 213 zł
- zakup kosy spalinowej, żyłki, oleju i paliwa 2 337 zł
2014 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 4 100 zł
- wyjazd integracyjny dla mieszkańców Baranowic 2 000 zł
- zakup paliwa do kosy spalinowej 500 zł
- wynagrodzenie dla pracownika wykonującego koszenie 1 500 zł
Mąkoszyce
2011 r.- remont kaplicy cmentarnej w Lipkach Wielkich 5 498 zł
2012 r.- instalacja oświetlenia ulicznego
 
2014-10-07
Pożar w Urzędzie Gminy!
We wtorek około 1000 wybuchł pożar w Urzędzie Gminy, do akcji wkroczyły jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Ulica Gorzowska została zablokowana przez radiowozy policji. Pod urząd podjechało ratownictwo medyczne z powodu dwóch poszkodowanych osób w wyniku pożaru.
To kolejny etap ćwiczeń jakie zostały zaplanowane i przeprowadzone w tym roku w gminie z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. W ćwiczeniach udział wzięli saperzy z patrolu rozminowania, z Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego. Saperzy zaprezentowali swój sprzęt, a w ćwiczeniu zaprezentowali mistrzowskie umiejętności w podjęciu niewybuchu z okresu drugiej wojny światowej, zabezpieczeniu terenu i bezpiecznego wywiezienia śmiercionośnego ładunku. Specjalny sprzęt, ubiory zabezpieczające sapera budziły ogromne zainteresowanie. O godz. 9.00 do Urzędu przyjechał Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy - Stanisław Chudzik przywitał gości i oddał głos w pierwszej kolejności Staroście Gorzowskiemu a następnie Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. brygadierowi Robertowi Zaleskiemu, który wprowadził wszystkich w zaplanowaną sytuację kryzysową. Po wystąpieniach, Wójt Stanisław Chudzik rozpoczął ćwiczenia od pierwszego elementu, jakim była ewakuacja urzędu. Ewakuacja została
 
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok
2014-09-15
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok
Inwestycja realizowana w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG- 6 przewidzianego do realizacji w ramach funduszu spójności inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
W ramach realizowanych inwestycji wchodzi 7 zadań polegających na:
1.Budowa i przebudowa wodociągu w m. Wawrów oraz odcinków łączących sieć z przyłączami na ternie posesji prywatnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160 – 1.300 mb. sieć wodociągowa ∅ 110 -. 1.362 mb., sieć wodociągowa ∅ 90 - 42 mb, sieć wodociągowa ∅ 63- 21 mb., sieć wodociągowa ∅ 50- 36 mb., sieć wodociągowa ∅ 32- 700 mb. Zgodnie z harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do 30 września 2015 r.
2.Budowa wodociągu przesyłowego Warów- Janczewo.
Rurociąg wykonany będzie z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 225- 4.475 mb., ∅ 110-7 mb., ∅ 90 -19 mb., i ∅ 32- 36 mb.
Zadanie ma być zrealizowane do 31 stycznia 2015 r.
3.Budowa i przebudowa wodociągu przesyłowego Janczewo – Gralewo.
Sieć wodociągowa wykonana z rur PE100 SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-2452 mb.,∅90-21 mb.,∅ 50 – 3 mb., ∅32-286 mb.
Planowany termin zakończenia zadania do 31 grudzień 2014r.
4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gralewie.
Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-279m mb.,∅110- 969 mb.
 
2014-04-24
Harmonogram wizyt Prawnika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Santoku
Pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 
2013-11-18
INFORMACJA
Urząd Gminy w Santoku przypomina o obowiązku dokonania opłat za rezerwacie miejsc oraz za istniejące miejsca w grobach ziemnych i murowanych na cmentarzach komunalnych gminy Santok
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
 • Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • MG-6
 • Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Platforma Usług Elektronicznych
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
 • Lokalna Grupa Działania
 • Bank Spółdzielczy w Santoku
 • Pro Europa Viadrina
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie
tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/
NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906;
kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x