5 6 zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_05
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Aktualności
 
2014-12-19
ODBIÓR ODPADÓW GABARYTOWYCH!
Urząd Gminy w Santoku przypomina o terminie odbioru odpadów gabarytowych, który nastąpi w dniu 23.12.2014r. Ze szczegółami można zapoznać sie poniżej. pobierz
 
UWAGA MIESZKAŃCY!<br>ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW!
2014-12-19
UWAGA MIESZKAŃCY!
ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW!
POBIERZ
 
Zaprzysiężenie Pana Józefa Ludniewskiego na stanowisko Wójta Gminy Santok
2014-12-08
Zaprzysiężenie Pana Józefa Ludniewskiego na stanowisko Wójta Gminy Santok
  8 grudnia 2014r. odbyła się sesja Rady Gminy Santok. Koronnym punktem obrad było zaprzysiężenie Pana Józefa Ludniewskiego na stanowisko Wójta Gminy Santok. W obecności radnych, Pani Senator RP VIII kadencji Heleny Hatki, radnych powiatowych, dyrektorów szkól i przedszkoli oraz zaproszonych gości, wójt-elekt złożył uroczyste ślubowanie i odebrał zaświadczenie o wyborze na stanowisko od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marty Bobrowskiej.
 
2014-12-03
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2014 r.
uzupełniającego obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów i burmistrzów na obszarze województwa lubuskiego, w których w dniu 30 listopada 2014 r. przeprowadzane było ponowne głosowanie.

 
Pierwsza sesja nowej rady
2014-12-02
Pierwsza sesja nowej rady
W poniedziałek 1 grudnia 2014r. po raz pierwszy odbyła się sesja nowej kadencji Rady Gminy Santok. 15 radnych złożyło ślubowanie oraz w głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego rady
 
2014-12-01
Wybory samorządowe 2014. II tura wyborów
jak głosowaliśmy
WYBORY WÓJTA GMINY SANTOK - 30.11.2014r.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania: 6434
w tym obywatele UE niebędący obywatelami polskimi: 1
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 2876
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów: 2856
 
Konkurs<br>˝Kolędy Polskie i Pastorałki Santok 2014˝
2014-11-29
Konkurs
˝Kolędy Polskie i Pastorałki Santok 2014˝
ORGANIZATORZY: Rada Parafialna przy Kościele pod wezwaniem św. Józefa w Santoku oraz GOK w Santoku.

CELE:
- pobudzenie zainteresowania kolędami oraz propagowanie tradycji ich śpiewania,
- popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek,
- integracja lokalnego środowiska – Gminy Santok.

TERMIN I MIEJSCE: 03.01.2015r. (sobota), GOK w Santoku.
ADRESACI: Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
- wiek uczestników dowolny,
- występy mogą być tak indywidualne, jak w duetach czy większych grupach wykonawczych;
mile widziane zespoły rodzinne,
- zgłoszenia prosimy kierować do GOK w Santoku, z podaniem nazwiska uczestnika/ów, tytułu kolędy, sposobu wykonania, np. czy z podkładem oraz numer kontaktowy.
Termin zgłoszenia: 27.12.2014r.
Informacji udzielamy pod numerem
 
2014-11-19
Jak głosowaliśmy

18 listopada 2014 o 20.07 Gminna Komisja Wyborcza w Santoku w składzie:
Bobrowska Marta – PRZEWODNICZĄCY
Kubiesa Sylwia Teresa – ZASTĘPCA
Kwiecińska Barbara – CZŁONEK
Ludniewska Barbara – CZŁONEK
Dziuba Tomasz – CZŁONEK
Furmański Ryszard – CZŁONEK
Wołoszczuk Małgorzata Krystyna – CZŁONEK
oddała protokoły z wynikami głosowania Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. Poniżej oficjalne wyniki naszego głosowania z 16 listopada 2014r.:

 
2014-11-04
Apel do mieszkańców Gminy Santok
Jak już informowaliśmy naszych mieszkańców, w miesiącu czerwcu bieżącego roku, przekazana została do użytku Oczyszczalnia Ścieków w Lipkach Wielkich. Trwa, zatem już trzymiesięczny jej rozruch technologiczny. Przyjmuje ona ścieki wytworzone w wyniku naszej działalności życiowej i gospodarczej.
Cały ten okres trwa dostosowywanie jej technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania dopływających do niej ścieków bytowych.
Największą jednak jej bolączką, są ścieki dostarczane samochodem aseminizacyjnym z szamb mieszkańców oraz nielicznych przydomowych oczyszczalni.
Wielu z nas mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z faktu, że szambo to nie jest,, dziura w ziemi, " do której można wrzucać dosłownie wszystko / kubeczki po jogurtach, jednorazowe maszynki do golenia itp./, lecz zbiornik zawierający bardzo skomplikowany wytwór ludzkiego życia i działalności zawierający:
 
KANALIZACJA, ARCHEOLOGIA, GRODZISKO W SANTOKU
2014-11-04
KANALIZACJA, ARCHEOLOGIA, GRODZISKO W SANTOKU
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Santok. Pracom budowlanym, od ich początku towarzyszą archeolodzy. Szczególnie jest to widoczne w Santoku. O dotychczasowych wynikach badań archeologicznych rozmawiamy ze Stanisławem Sinkowskim, archeologiem z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., który kieruje badaniami w Santoku.
1.Lilianna Brzeska-Kudełka: Na czym polega praca archeologów podczas prowadzonej inwestycji?
Stanisław Sinkowski: W przypadku Santoka, nasza działalność prowadzona jest dwutorowo, są to nadzory archeologiczne i w miarę potrzeb ratownicze badania wykopaliskowe. Pierwsza czynność – nadzory – polega na obserwacji wykopów wykonywanych przez ekipy budowlane. Rejestrujemy pojawiające się nawarstwienia kulturowe oraz towarzyszące im zabytki. W ramach tego etapu prac archeologicznych, ustalamy na których odcinkach budowy należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe.
2.L.B.K. Panie Stanisławie, jakie niespodzianki archeologiczne tkwią w ziemi santockiej? Proszę opowiedzieć o najnowszych odkryciach, o których dużo się mówi w naszej miejscowości.
S.S.Przystępując do badań archeologicznych w Santoku mieliśmy przeświadczenie, że w miejscu położonym "w cieniu" znamienitego grodu – strażnicy i klucza królestwa – czekają na nas obfite żniwa (archeologiczne). Praktycznie od pierwszych dni prac ziemnych, rozpoczętych na ulicy Wodnej i Szkolnej pojawiły się znaleziska potwierdzające
 
Żubr w naszej gminie
2014-11-03
Żubr w naszej gminie

Chrońmy go

Nareszcie doczekałem się spotkania oko w oko z dzikim królem puszczy w pobliskim lesie (6km od mojego miejsca zamieszkania). Polowanie z aparatem było emocjonujące. Podszedłem byka, który waży około 1 tonę na odległość około 15 metrów, gdy odpoczywał w swoim legowisku. Przydałoby się sprowadzić mu partnerkę i pozwolić na rozwój populacji tego zwierzęcia w Puszczy Gorzowskiej, podobnie jak to ma teraz miejsce w pobliskiej Puszczy Drawskiej.
Z publikacji wiem, że liczne stado żubrów żyje tam wiele lat, nie wymaga dokarmiania i jest bardziej dzikie niż stada żyjące w Bieszczadach i Puszczy Białowieskiej. Na pewno obecność żubrów bardzo by poprawiła atrakcyjność turystyczną naszego regionu. To jednak wymaga starań ze strony lokalnych władz, zgody leśników i odpowiednich ministerstw. Myślę, że warto o to zabiegać. Póki co trzeba coś poczynić, by ochronić przed niewłaściwymi ludźmi tego osobnika. Poprzednio spotkałem tutaj żubra w 1992
 
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
2014-10-17
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
 Rada Gminy Santok Uchwałą Nr LIX/329/10 przyjęła Plan Zagospodarowania dla obszaru działek położonych w Wawrowie wzdłuż dróg: powiatowej nr 1406F oraz krajowej nr 22. Tereny te w planach otrzymały funkcję: P,S – tereny planowanej zabudowy przemysłowej, składowej w tym handlu hurtowego. UC, UP – tereny planowanej komercyjnej zabudowy usługowej, handlu, gastronomi, finansów, usług rzemiosła z dopuszczeniem usług publicznych. MU- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi oraz U – usługi. Na bazie tej uchwały gmina rozpoczęła prace utworzenia na tym obszarze specjalnej Strefy Ekonomiczniej. Tereny te wymagają budowy infrastruktury (droga, wodociąg, kanalizacja) co zostało zapl
 
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
2014-10-17
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
Słownia na powietrzu.
Nowopowstała w Santoku siłownia na powietrzu, to kolejna dzięki staraniom Urzędu Gminy inicjatywa jaką udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z inicjatywy Leader, która jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i występuje jako oś 4 tego programu. To już 6 tego typu operacja sfinansowana w ramach tzw. "Małych projektów".
Projekt obejmował zakup 10 elementów wyposażenia wchodzących w skład siłowni, wartość projektu to kwota 43 935,60 zł.
Nowopowstała siłownia służyć będzie nie tylko mieszkańcom Santoka, ale także
 
2014-10-10
Wykorzystanie funduszu sołeckiego w  latach 2010-2014
Baranowice
2010 r. - zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 5 249 zł
2011 r. - zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego 4 220 zł
- zakup nagród za imprezy 814 zł
- remont kaplicy cmentarnej Lipkach Wielkich 1 500 zł
2012 r. - organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym 600 zł
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 8 024 zł
2013 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 3 500 zł
- wyjazd integracyjny dla dzieci z sołectwa 1 213 zł
- zakup kosy spalinowej, żyłki, oleju i paliwa 2 337 zł
2014 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 4 100 zł
- wyjazd integracyjny dla mieszkańców Baranowic 2 000 zł
- zakup paliwa do kosy spalinowej 500 zł
- wynagrodzenie dla pracownika wykonującego koszenie 1 500 zł
Mąkoszyce
2011 r.- remont kaplicy cmentarnej w Lipkach Wielkich 5 498 zł
2012 r.- instalacja oświetlenia ulicznego
 
2014-11-29
Konkurs ˝Kolędy Polskie i Pastorałki Santok 2014˝
 
 
[ strona: 1 z 1 ]
 
 • Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • MG-6
 • Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Platforma Usług Elektronicznych
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
 • Lokalna Grupa Działania
 • Bank Spółdzielczy w Santoku
 • Pro Europa Viadrina
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie
tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/
NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906;
kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x